กำหนดรายงานตัวเรียนรักษาดินแดน ประจำปี 2557
 
แบบฟอร์มขอสำรองห้อง Online
 
ลงทะเบียนยานพาหนะนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

 
ลงทะเบียนยานพาหนะ Online สำหรับบุคลากร

นักศึกษาที่สมัครเรียนรักษาดินแดน ประจำปีการศึกษา 2557 ในสังกัดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลังจากนักศึกษากรอกใบสมัครและยื่นหลักฐานที่แผนกบริการฯ เรียบร้อยแล้ว........

แผนกบริการฯ เปิดให้บริการขอสำรองห้อง Student Lounge / Imagine Lounge / Common Lounge โดยผ่านระบบ Online แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป....

นักศึกษาที่ไม่เคยทำบัตรอนุญาตผ่านเข้าออก (Sticker) ต้องการลงทะเบียนยานพาหนะประจำปี 2557 สามารถนำหลักฐานมาติดต่อได้ที่แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษาทั้ง 2 วิทยาเขต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป....

แผนกบริการฯได้จัดทำระบบการลงทะเบียนยานพาหนะ สำหรับบุคลากรทุกท่านใหม่ โดยสามารถลงทะเบียน Onlineได้ที่นี่